O SEMINÁŘÍCH

Každou akci, kterou zde najdete, připravuji tak, aby přítomným přinesla co největší užitek. Jsou ušity na míru a aktualizovány přímo na místě, s fokusem na hlavní záměr semináře plus dílčí nastavení jednotlivých účastníků.

Těším se na vás! Hanka Ajasta

  • ...komu se nelení/zelení

21.9.2017

...komu se nelení/zelení


Volně na sebe navazující cyklus interaktivních večerů o kvalitní výživě jedinečnými zelenými potravinami se ženou, která se jimi živí a zabývá už deset let.

Aktuální termín: 21. září, 18:00 - 20:00

Název: Zdraví, moc a vitalita v zelených potravinách

Místo: Ortenovo náměstí 19, Praha 7

Lektorka: Mgr. Lenka Svobodová

Organizátorka: Mgr. Hana Ajasta, 777 343 229

O účasti mi prosím dejte vědět mailem nebo SMS.Událost přidat do kalendářetel.: 777 343 229,

info@ajasta.cz
Napište, ozvu se Vám28.9.2017

OTEVÍRÁM SI POTENCIÁL HOJNOSTI


Mít více hmotných prostředků, ale i lásky, příležitostí nebo tvůrčí inspirace, prostě pít z číše hojnosti a naplno si ji užívat, patří odjakživa k častým lidským přáním.

Díky mystice prožitkového semináře v mimořádné energii krajiny Kounovských kamenných řad umožníte sami sobě něco jedinečného: jít svou "cestou za pokladem" naplno, a to v každém z vašich zdánlivě všedních dnů.

Seminář je prvním ze sedmidílného cyklu volně na sebe navazujících celodenních mystérií OTEVÍRÁM SE SVÉ MOCI v krajině Kounovských kamenných řad.

VÍCE k obsahu: propojením s unikátním silovým místem, Kounovskými kamennými řadami, pod vedením zkušené průvodkyně, která v kraji pracuje mnoho let, budete celistvě rozvíjet sebe sama, své talenty, dary a aktuální záměry. Vás konkrétní život se tím pokaždé hmatatelně vylepší. Jedinečnými zážitky, které dny na Řadách nastartují a jež budou pokračovat ve vašich soukromých životech, objevíte a oslavíte jedinečnost a důležitost vaší existence, zasazené do koruny Celku stejně tak, jako patří drahokamy do majestátu královské koruny. Kdyby scházel jeden jediný, klenot nemůže být úplný :-)

Průvodkyně Řadami: Mgr. Hana Ajasta

Jak na to:
na každý z těchto vyjímečných kroků vám doporučuji se kvalitně připravit. Přípravu považuji obecně za užitečnou věc; a navíc, s přípravou pro vás semináře zafungují lépe, přirozeněji a do větší hloubky.
Máte-li o aktuální seminář skutečný zájem, přihlaste se u mě. Seznámím vás s obsahem přípravy a organizačními detaily.

Místo: Kounovské kamenné řady

Aktuální termín semináře v krajině:   28. září 2017 celodenní (9 - 17 hodin)

Letáček pozvánky v pdf

Událost přidat do kalendářeLektorka Mgr. Hana Ajasta
tel.: 777 343 229,

info@ajasta.cz


Napište, ozvu se Vám16. - 19.11.2017

Vědomé partnerství v Žítkové


Pobytový seminář na Žítkové s názvem "Vědomé partnerství"

Pobytový seminář na Žítkové s názvem "Vědomé partnerství" bude od čtvrtka 16. listopadu do neděle 19. listopadu (začínáme večeří a programem od 20 hodin a končíme obědem).

Hlavním tématem Žítkové letos bude:

- partnerství mezi mužem a ženou - jehož ideální podobou je vědomý způsob života;

- vášeň, klid a plynutí ve vědomém partnerství muže a ženy;

- geomantická práce v krajině: u kamenného oltáře (vytvořila jsem jej před lety a udržujeme jej) a na hoře Chabová (silové místo);

- přesahy tématu vědomé partnerství muže a ženy do přátelství a respektujícího života ve společnosti.

Seminář je prožitkový, což znamená, že lidé přinesou své obtíže v rámci hlavního tématu a řešíme je - čistíme a transformujeme, a to dynamickými konstelacemi, bodyterapií, šamanskými technikami... Práce v krajině je hluboká, osobní a zároveň pro užitek Celku. Často se k nám přidávají esence živlů...a projevuje se přítomnost krajinných bytostí a žítkovských bohyň.

Událost přidat do kalendáře

Zájemce prosím, ozvěte se mi.

Těší se na vás

:-) Hanka AjastaLektorka Mgr. Hana Ajasta
tel.: 777 343 229,

info@ajasta.cz


Napište nám, ozveme se Vám  • VášeňKlidPlynutí
cyklus volně navazujících seminářů
Vášeň – Klid – Plynutí vnímám coby tři pilíře šťastného života. Každý z nich má jedinečné místo a unikátní význam. Spojujeme s nimi jak naděje, tak i obavy.
Toužíte po skutečném naplnění života? 
Něco vám chybí – a vy dobře nevíte, co to je? Možná podvědomě hledáte těžko definovatelnou esenci nebo tu správnou přísadu, která vás rozsvítí a pomůže najít nový směr či smysl každodennosti. 
Pojďme společně vstoupit do dobrodružství objevování a průzkumu vášně, klidu a plynutí. Zvědavě, jako děti a odvážně, coby dospělí.
Vaším průvodcem bude Mgr. Hana Ajasta.
Těším se na vás!

připravujeme

Vášeň
Klid
Plynutí


cyklus prožitkových seminářů

Uvědomuji si důležitost tří kvalit života: vášně, klidu a plynutí.
Kdybych nežila některou z nich, scházelo by mi něco jedinečného.
Ráda vám budu průvodkyní k jejich objevování, průzkumu a přímým zážitkům.
Podstatou seminářů je setkání, dotek a rozvoj nejzákladnější životní síly. Té, která prochází vším a propojuje vše existující. O této esenci se po tisíce let zmiňují moudrá učení a v naší době o ní vědeckým způsobem hovoří kvantová fyzika. (Vlastně ji pro nás znovu objevuje.)

CO JE TO PRO MĚ VÁŠEŇ?
Vášeň žiji jako všeprostupující moc života. Vidím ji coby sílu sexuální, vitalitu a současně jemnou esenciální rezonanci.
Vášeň nás aktivuje, udržuje a vyživuje. Je tak nesmírná, až z ní někdy můžeme mít obavy. Ale podle mých zkušeností je důvodem k obavám nikoli vášeň sama, ale právě strach ji projevovat.
Pokud zůstane ukrytá, potlačovaná, někde v hloubi člověka, stává se vášeň bolestí a součástí stínu. A dříve či později začne volat po řešení.

JAK VNÍMÁM OBSAH POJMU KLID?
Klid, to je nádherné ticho plné tance… tma plná světla… Jiskřivá harmonie. Úplné vyladění, z něhož jedině můžeme doopravdy smysluplně tvořit a pak i uskutečňovat.
Zakoušení takovéto formy klidu je léčivé, obohacující a stabilizující.

A CO JE PLYNUTÍ?
Zatímco první dvě kvality se váží k jednotlivci, představuje plynutí kontakt s celkem, a to jak s lidmi, tak s přírodou.
Pro mě je plynutí unikátní součástí šťastného života. Zastupuje most, propojuje. Jeden člověk v něm říká druhému: Jsem tady, otevřený, připravený a uvědomuji si to. Můžeš se přiblížit.
Plynutí je společné zažívání takovéhoto naladění. Je to prožitek, který jsme hojně potřebovali už v prvním roce života. A protože zdaleka ne vždy se dařilo naplnit plynutím naši pomyslnou citovou nádrž, můžeme i v dospělosti cosi hledat…něco postrádáme…
Pojďme společně nacházet, zakoušet a poznávat vášeň, klid a plynutí.
Těším se na vás.
Hanka Ajasta


Video pozvánka Vášeň Klid Plynutí zážitkový seminářLektorka Mgr. Hana Ajasta
tel.: 777 343 229,

info@ajasta.cz


Napište nám, ozveme se Vám  • Ve fungující skupině pokračujeme v poznávání, co to znamená mít život v rovnováze a jak vypadají a jaké místo a význam mají jeho jednotlivé oblasti, barvy.
Nač se můžete těšit?
Zažijete hluboké sdílení, volný tanec, dynamické konstelace… A mnoho dalšího, co nám přinese okamžik .
Zcela přirozeně vyjdou na povrch vaše důležité kvality. 
Budeme pracovat s tím, jaký život je: s radostí, láskou, ale i smutkem, rozčilením, stresem nebo strachem. Společně odhalíme cestu, jak zodpovědět vaše niterné otázky.
Můžete se spolehnout na opěrné body skupiny: svobodu, autenticitu, důvěryhodnost – na bezpečný prostor, který společně vytváříme a udržujeme.
Vaším průvodcem bude Mgr. Hana Ajasta.
Těším se na vás!

21.srpna 2017

Barvy života v rovnováze


cyklus prožitkových seminářů

Oč jde?
Jsou to pravidelná setkání skupiny lidí, kteří:
   -potřebují v životě něco důležitého změnit,
   -přejí si svoje témata sdílet,
   -líbí se jim, že mohou přicházet na to, jaké důležité oblasti žijí, jak si mohou život zpříjemńovat a naplńovat a celkově ho hlouběji poznávat, a to v interakci s ostatními lidmi, kteří se časem stávají lidmi blízkými.

Jak na to?
Proběhne několik počátečních setkání, kam může přijít kdokoli ze zájemců. Zcela přirozeně zůstanou ti, kdo si přejí pokračovat dál už v uzavřené skupině.
Tam pak logicky panuje svoboda, autenticita a důvěra. Je to bezpečný prostor. (Teď mluvím ze zkušenosti, podle toho, jak vím, že fungují už existující skupiny.)

Co mám pro vás připraveno?
Program večerů vytvářím zúčastněným na míru.
Každý člověk přinese do skupiny svoje aktuální téma, to, na co se potřebuje ten večer zaměřit. Znamená to, že můžete chtít řešit emočně zátěžové věci (to, co vám vadí, čeho se bojíte, co vás rozčiluje nebo z čeho jste
v životě smutní) anebo přijdete s otázkou, jak si reálně posílit životní harmonii, lásku nebo radost.
Někdy se mohou věci ve skupině sejít úplně jinak; skupina přijde s tím, že:
dneska máme všeho d o s t – a chceme se jenom radovat! Pak upravím program podle vašeho zadání, tak, abyste mohli - v úvozovkách jenom - b ý t – anebo se prostě r a d o v a t ze života.
Budeme zažívat volný tanec, bubny, body terapii, práci meditační, imaginační, s hudbou, ale i konstelační a cokoli dalšího, co přinese okamžik.

Co vám semináře dají?
Postupně začnete poznávat, doslova objevovat, co to znamená mít život v rovnováze. Seznámíte se s tím, jak vypadají jednotlivé oblasti vašeho života,co a jak vám funguje a odhalíte, jaké místo a význam tyto oblasti mají.
Naprosto přirozeně si začnete uvědomovat svoje silné stránky. To, oč se můžete opřít a odkud můžete svůj život dál smyslupně rozvíjet.

BARVY ŽIVOTA V ROVNOVÁZE si můžete v případě zájmu na jeden večer vyzkoušet – můžete se stát hostem v už fungující skupině. Pokud máte takové přání, určitě se mi ozvěte,
Zároveň nabízím možnost vytvořit novou skupinu barev. A pokud chcete, dejte mi vědět.

Video pozvánka na Barvy života v rovnováze - zážitkový seminář přehraj

Termín nejbližšího semináře:     21.srpna 2017

Čas:     18:00 - 20:30 hod.

Praha 7, Ortenovo náměstí 19

Cena: 400 Kč

Událost přidat do kalendáře


Lektorka Mgr. Hana Ajasta
tel.: 777 343 229,

info@ajasta.cz


Napište nám, ozveme se Vám

Letáček pozvánky v pdfArchív událostí, seminářů